Beersteeg West

Kleine huizen

Locatie: Beersteeg West, Zaltbommel

Zaltbommel, Beersteeg-West
In Zaltbommel, tussen het Kloosterwiel, de volkstuinen en de woningen aan de Beersteeg, ligt het gebied Beersteeg-West. In samenwerking met de Gemeente Zaltbommel ontwikkelt Van Dillen Projectontwikkeling uit Culemborg hier 15 stuks compacte en betaalbare woningen, gericht op starters uit de regio. De worden gebouwd door Prefab Fabriek Culemborg BV. In het gebied Beersteeg-West realiseren we verder een overloopparkeerterrein (ca 44 plaatsen) en op het perceel ernaast wordt het hospice gerealiseerd.

Kleine huizen
Op dinsdag 24 mei 2022 presenteerde ontwikkelaar Van Dillen en gemeente Zaltbommel het plan voor de kleine huizen op Beersteeg-West in Zaltbommel. Het betreft 10 vrijstaande koopwoningen voor starters, 1-2 persoons huishoudens. Ook zijn er 5 huurwoningen opgenomen in het plan.

De woningen worden ingepast op een manier die recht doet aan de locatie en het bijzonder groene karakter van dit gebied. Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk staan; nieuwe groen wordt geplant. Na oplevering wordt het complete gebied (van circa 2.500 m²) collectief beheerd in een nog op te richten Vereniging van Eigenaren.

Kompakt 30
Er worden 10 stuks vrijstaande eenpersoonswoningen verkocht (Kompakt 30). Deze woningen staan op percelen van 88 tot 102 m². Om zoveel mogelijk betaalbare woningen te realiseren voor starters, is gekozen voor een kleine, vrijstaande woning, de Kompakt 30 Het Kompakt Huis is een prefab houten woning afkomstig is uit de PrefabFabriek in Culemborg, naar ontwerp van Architectenbureau Filip Mens. De Kompakt 30 biedt een betaalbaar woonconcept voor éénpersoons huishoudens. De woning heeft een bruto vloeroppervlak van 29,0 m². De voetafdruk is circa 3,50 x 9,10 meter. De opgenomen afbeeldingen en plattegronden zijn ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleed.  Bestemmingsplan Beersteeg West.

Specificaties
De woning is in zijn geheel van hout en rust (verhoogd) op een paalfundering. Vloer, wanden, verdiepingsvloer en dak zijn vervaardigd uit hoogwaardig geïsoleerde houten dampopen elementen. Hiermee ontstaat een aangenaam en gezond binnenklimaat met een goede vochthuishouding. Hout is licht, sterk, flexibel en circulair. Met bouwen in hout wordt CO2 opgeslagen. Van Dillen werkt altijd met duurzaam hout, onder STIP, PEFC of FSCclaim. Door de keuze voor een geprefabriceerde opbouw kan de bouwtijd op locatie tot een minimum worden beperkt en wordt emissiearm gebouwd. De woningen zijn afgewerkt met een metalen bekleding en met thermisch verduurzaamd hout (naturel) en worden voorzien van houten kozijnen. Hiermee ontstaat een natuurlijk en gevarieerd gevelbeeld, wat in lijn is met het Beeldkwaliteitsplan van de Gemeente Zaltbommel.

De woningen zijn comfortabel, hebben goede energetische prestaties en een kleine ecologische voetafdruk. Alle woningen krijgen standaard zonnepanelen op het dak. De Kompakt 30 voldoet in zijn geheel aan het Bouwbesluit Nieuwbouw en wordt gerealiseerd onder Woningborg. De berging bevindt zich in een apart gebouw, met voor elke woning een apart afsluitbaar gedeelte. Het beheer hiervan wordt geregeld in de nog op te richten Vereniging van Eigenaren.

Koopprijs
De koopprijs voor het perceel met woning bedraag EUR 150.000,– v.o.n.

Wachtlijst
Voor de uiteindelijke toedeling van betreffende bouwkavels is de algemene gemeentelijke procedure voor de uitgifte van kavels en woningen van toepassing. Dat betekent dat u ingeschreven dient te staan. Via deze link meer informatie over onze wachtlijst en het online inschrijfformulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer van Laarhoven van, van Dillen Projectontwikkeling B.V. te bereiken op 0345-509060 of info@prefab-fabriek.nl

Beersteeg West

Heeft u interesse in dit project, neem dan contact op met de ontwikkelaar. Zij vertellen u graag meer.

Van Dillen Projectontwikkeling BV

Teun van Laarhoven

Ontwikkelaar en verkopende partij

WonenindeBommelerwaard.nl is een initiatief van Gemeente Zaltbommel